SubBlue Robotics: Undervandsrobot sætter sejl

Iværksættervirksomheden SubBlue Robotics udvikler og tester en nyskabende digitalt fjernstyret undervandsrobot, der kan rense skibspropeller på sikker vis og med begrænset miljøpåvirkning.

  • Opdateret 18. august 2021

Kan virksomheden få ’license to operate’ til at rense skibspropeller på skibe i danske havne, kan undervandsrobotten bidrage til brændstofbesparelser i skibsindustrien, da marinebegroning af skibe og deres skibspropeller medfører betydelige modstandskræfter, som gør skibet langsommere og medfører brændstofspild.

For at få ’license to operate’ skal den færdigudviklede undervandsrobot kvalitetsgodkendes hos de relevante myndigheder og certificeres som bevis for at være robust og have begrænset miljøpåvirkning.

Subblue Robotics

Et afklarende dialogmøde

En virksomhedshenvendelse førte til, at sekretariatet for én indgang for nye forretningsmodeller inviterede SubBlue Robotics på et dialogmøde.

Formålet med dialogmødet var at afklare, hvad sekretariatet konkret kunne hjælpe med i forhold til at afklare spørgsmål til lovgivning og regler. På mødet blev det klart, at virksomhedens stiftere helt overordnet var interesseret i at sikre, at der ikke er lovgivning og regler, som de havde overset og burde være bekendt med, dvs. virksomhedskritisk lovgivning.

Det blev aftalt, at sekretariatet skulle bidrage med at tage kontakt til Sikkerhedsstyrelsen (SIK) og Søfartsstyrelsen (SFS) og eventuelt andre myndigheder med relevant lovgivning og regler.

Koordinering af svar til virksomheden på tværs af myndigheder

Sekretariatet tog først kontakt til SIK og SFS og dernæst til Arbejdstilsynet og Energistyrelsen på opfordring fra SIK og SFS. Sekretariatet koordinerede efterfølgende, at SubBlue Robotics fik overleveret de forskellige myndigheders svar og vejledning. Sekretariatet leverer svar på virksomhedshenvendelser inden for 3 måneder medmindre andet aftales, fx hvis sagen er kompleks.

Svarene til SubBlue Robotics blev dog leveret inden for ca. en måned hen over sommerferien 2018.

Konkret har de mest væsentlige input været, at SubBlue Robotics skal sikre sig, at deres undervandsrobot lever op til maskindirektivets regler, hvilket Arbejdstilsynet gjorde opmærksom på, mens SFS vejledte SubBlue Robotics til, at de bør konsultere de klassifikationsselskaber, som påtager sig godkendelsesopgaver og certifikatudstedelser på de skibe, som deres undervandsrobot skal udføre arbejde på.