Regulatoriske testzoner

Målet om at reducere drivhusgasser i 2030 med 70 pct. og at være fri af fossile brændsler i 2050, kræver en grøn omstilling af energi- og forsyningssektoren. I en regulatorisk testzone kan udvalgte innovative energi- og forsyningsløsninger tildeles en midlertidig dispensation fra visse regler, der forhindrer projekternes fremdrift.

  • Opdateret 5. oktober 2020

Arbejder du med innovative energiløsninger, der oplever udfordringer med reglerne inden for energi- og forsyningsområdet? Her kan du orientere dig om adgang til vejledning og muligheden for at blive tildelt en regulatorisk testzone.

En regulatorisk testzone er en mulighed for at afprøve innovative energi- og forsyningsløsninger under virkelige forhold. Der er tale om innovative løsninger, der er stødt på en barriere i energi- og forsyningslovgivningen, der betyder, at projektet ikke kan gennemføres. I testzonerne kan der gives tidsafgrænsede dispensationer fra konkrete regler til forsøg med nye forretningsmodeller, ny teknologi og nye løsninger.

Der kan fx være tale om test af: 

  • Sektorintegration på tværs af el-, varme- og gassektoren mv. 
  • Øget fleksibilitet i energisystemet 
  • Bedre balancering af el-nettet 
  • Optimering af markedet for systemydelser
  • Indpasning af fluktuerende vedvarende energiproduktion, herunder energikonvertering og -lagring (PtX) 
  • Digitaliseringsløsninger 
  • Mere effektiv udnyttelse af energi og energibesparelser
  • Der er nogle kriterier, der skal være opfyldt før, at et projekt efter ansøgning kan komme i betragtning til at få tildelt en regulatorisk testzone

Læs om kriterierne under punktet ”10 kriterier” neden for. Det er vigtigt, at du læser dem først.

Har du spørgsmål om regulatoriske testzoner, eller oplever du, at dit innovative energi- og forsyningsprojekt er stødt ind i en regel, der gør, at dit projekt ikke kan gennemføres, kan du skrive til Energistyrelsens sekretariat for regulatoriske testzoner.

Stil dit spørgsmål her

Du kan kontakte Energistyrelsens sekretariat for regulatoriske testzoner:

Stil dit spørgsmål her

Ønsker du at ansøge om en regulatorisk testzone, modtager du et ansøgningsskema fra Energistyrelsens sekretariat for regulatoriske testzoner. Når du ansøger, skal du forklare, hvorfor dit projekt har brug for en testzone, samt hvordan projektet lever op til de 10 kriterier.

Læs om kriterierne under punktet ”10 kriterier” nedenfor.

Som en forudsætning for at komme i betragtning til tildeling af en regulatorisk testzone, skal dit projekt samlet set opfylde følgende 10 kriterier:

De 10 kriterier 

1. Projektet er omfattet af regulering under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets ressort

2. Projektets gennemførelse er udfordret af en regulatorisk barriere

3. Projektet er innovativt 

4. Projektet fremmer den grønne omstilling

5. Projektets løsning tilbydes endnu ikke kommercielt

6. Projektet er til gavn for forbrugerne og virksomhederne

7. Projektet er modent til at indgå i et testforløb

8. Forbrugerne og virksomhederne kan beskyttes i testforløbet i tilstrækkelig grad

9. Projektet kan afgrænses tidsmæssig

10. Ansøger skal formidle testforløbets resultater offentligt

Læs mere om de '10 kriterier for tildeling af en regulatorisk testzone' her 

Har du spørgsmål om regulatoriske testzoner, eller oplever du, at dit innovative energi- og forsyningsprojekt er stødt ind i en regel, der gør, at dit projekt ikke kan gennemføres, kan du skrive til Energistyrelsens sekretariat for regulatoriske testzoner.

Stil dit spørgsmål her

Ønsker du vejledning om energi- og forsyningslovene? Eller ønsker du at ansøge om en regulatorisk testzone?

Så kontakt sekretariatet for regulatoriske testzoner i Energistyrelsen, som tager sig af henvendelser om udfordringer med energi- og forsyningslovgivningen, der forhindrer udvikling og afprøvning af innovative grønne energiløsninger. 

Sekretariatet for regulatoriske testzoner kan kontaktes på testzoner@ens.dk, samt telefonisk mandag-fredag kl. 10-14 på tlf. 51 67 43 98.  Du kan også bruge vores kontaktformular:

Stil dit spørgsmål her

Kontaktinfo:

Energistyrelsen
Sekretariatet for regulatoriske testzoner
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Tlf. 51 67 43 98

Har du spørgsmål om regulatoriske testzoner, eller oplever du, at dit innovative energi- og forsyningsprojekt er stødt ind i en regel, der gør, at dit projekt ikke kan gennemføres, kan du skrive til Energistyrelsens sekretariat for regulatoriske testzoner.

Stil dit spørgsmål her

Få svar på dine spørgsmål

Skriv til os, hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for din virksomhed. Vi sørger for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.

Stil et spørgsmål