Privatlivspolitik

Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langeline Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35 29 10 00
Mail: nyeforretningsmodeller@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: dpo@erst.dk

På telefon: 33 92 33 50

Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at besvare dit spørgsmål. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, idet vores behandling af dine oplysninger sker som følge af offentlig myndighedsudøvelse, som Erhvervsstyrelsen har fået pålagt.

Ud over de formål, som er anført ovenfor, kan dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og virksomhedsnavn blive behandlet med det formål, at Erhvervsstyrelsen gennemfører brugertilfredsundersøgelser af nyeforretningsmodeller.dk og services relateret til nyeforretningsmodeller.dk blandt brugere af nyeforretningsmodeller.dk. Brugertilfredsundersøgelser blandt brugere af nyeforretningsmodeller.dk kan foretages af tredjepart forudsat, at Erhvervsstyrelsen og tredjepart indgår en Databehandleraftale, som sikrer, at persondata behandles med fortrolighed. Endelig gælder, at dine oplysninger bruges til at udarbejde statistisk materiale til brug for optimering af nyeforretningsmodeller.dk.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger som dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og virksomhedsnavn.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Databehandlere
  • Relevante myndigheder, herunder departementer og styrelser i fx Skatteministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet.

Erhvervsstyrelsen benytter en databehandler, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. Herudover videregives oplysningerne til andre relevante myndigheder på det område, du stiller spørgsmål om mhp. at besvare dit spørgsmål.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens dokumentationsforpligtelse i medfør af offentlighedsloven og arkivlovgivningen, når vi fastlægger, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger herunder fx udøvelsen af dine rettigheder, er du meget velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsens databeskyttelsesrådgiver.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  

Tjenester på sociale medier

Vores hjemmeside kan indeholde sociale mediefunktioner som fx Facebook, LinkedIn og Vimeo-videoer, som har deres egne privatlivspolitikker. Vi opfordrer dig derfor til at læse disses betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt, inden du afgiver personoplysninger.

Erhvervsstyrelsen bemærker, at styrelsen deler dataansvar med Facebook, LinkedIn mv., som styrelsen anvender i erhvervsmæssig sammenhæng. Du skal derfor være opmærksom på, at Facebook hhv. LinkedIn mv. kan registrere dine personoplysninger, når du anvender denne side.

Ændring af denne privatlivspolitik

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt. Du kan altid se, hvornår politikken sidst er blevet opdateret nederst på denne side.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Senest opdateret den 12. september 2019.

Tilbage til forsiden