Ny teknologi

Nye teknologier giver nye muligheder. Udvikling og innovation kan dog også give anledning til nye spørgsmål om regler. Find inspiration til dine spørgsmål nedenfor, og skriv til os.

  • Opdateret 23. oktober 2019

Skriv til os, hvis du har et spørgsmål, også selvom du ikke har en bestemt regel du vil spørge til. Dine spørgsmål kan fx relatere sig til nedenstående teknologier, men kan også gå på tværs eller omhandle andre teknologier.

Nedenstående er et udsnit af en række teknologier, som kan være mere eller mindre reguleret. En teknologi, der i mindre grad er reguleret, kan også give anledning til spørgsmål.

Internet of Things (IoT) er en betegnelse for, at fysiske produkter og maskiner kan kommunikere og udveksle data med hinanden via internettet. Det kan være ved udveksling af data via sensor- eller lokationsteknologi, og som fx automatisk kan registrere og rapportere fejl. IoT kan fx anvendes i faldunderlag hos ældre eller i dit køleskab. IoT omtales også som en del af "the fourth industrial revolution".

Du kan fx spørge os om, hvordan du må bruge dine specifikke data, og hvilke sikkerhedsforpligtelser du har i forhold til sensorer og bestemte materialer.

Kunstig intelligens er en statistisk metode til at udvikle algoritmer, der kan genkende mønstre og forudsige udfald ud fra store datamængder. Betegnelsen "kunstig intelligens" opstår idet algoritmen indarbejder og lærer af nye datamønstre, og på den måde forbedrer algoritmens evne til at forudsige statistisk sandsynlige udfald. En algoritme kan fx anvendes til at varsle, hvornår dine kunder falder fra, om din virksomhed kan spare på vandet, eller om der sker et uheld lige om lidt, fordi trafikken kører for tæt - alt afhængig af din data. Kunstig intelligens giver nye muligheder for informationer og beslutninger.

Du kan fx spørge os om, hvordan du må bruge kunstig intelligens indenfor bestemte områder.

Fysiske robotter kan være med til at automatisere arbejdsgange og skabe intelligent produktion og effektive processer. Samarbejdende eller kollaborative robotter kan sanse sine omgivelser og interagere med disse, og fx hjælpe med opgaver, der kræver stor præcision og tunge løft som fx på en bilfabrik. 

Softwarerobotter kan automatisere systemer og processer ved at forudbestemme handlinger ud fra bestemt information og derved skabe en intelligent databehandling. 

Du kan fx spørge os om, hvilke omstændigheder du må teste din robot under, eller hvem du skal spørge om lov, hvis du vil teste din robot et bestemt sted.

3D-print kan fx bruges i din virksomheds produktion til at lave prototyper. 3D-print anvendes også til at producere implantater, proteser, brillestel og dele til høreapparater. Autoværkstedet, reparatøren af vindmøller og mange andre servicefag kan bruge 3D-print til hurtigt at få fat i en manglende komponent. Teknologien kan derfor have betydning for den måde produkter distribueres og fremstilles.

Du kan fx spørge os om, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal være for brug af 3D print (på en skole og andre offentlige steder fx)?

Blockchain er en software teknologi, der via computernetværk og kollektiv verifikation af oplysninger, giver mulighed for at dokumentere data, handel og transaktioner via kæder af data. Blockchains kan b.la. bruges til at lave kontrakter, og til at spore data – for fx varer indenfor containerlogistik og potentielt minimere fejl, spild og svindel. Blockchain anvendes fx inden for leasing af biler eller vindmølledele, hvor kunden kan betale med at dele data om hvor, hvornår og hvordan et produkt bruges.

Du kan fx spørge os om, hvilke regler der er for brug af blockchain.

Nye sundhedsteknologier giver nye muligheder for at bruge sundhedsdata fx til udvikling af nyt medicinsk udstyr baseret på software og algoritmer, der bl.a. kan bruges til billedgenkendelse af sygdomme. 

I biometri anvendes biologisk data til at identificere en person ud fra specifikke kendetegn som fx fingeraftryk, iris, gangart og ansigtstræk. Eksempler på anvendelse af biometri er fx skridttællere, fitness-trackere og sundhedsapps. 

I forbindelse med personfølsomme data er det vigtigt for din virksomhed at være opmærksom på regler for datadeling og personbeskyttelse.

Du kan fx spørge os om, hvordan du får tilladelse til at anvende bestemte data.

Digitalisering, automatisering og intelligent kommunikationsteknologi giver nye muligheder for innovative mobilitets- og transportløsninger. Udviklingen er bl.a. drevet af trådløs dataoverførsel, billiggørelse af sensorer og computerkraft. 

Førerløse biler og droner er eksempler på ubemandede fartøjer, som anvender sensorer, automatisering og intelligent kommunikationsteknologi til at styre bl.a. ved hjælp af evnen til at reagere på eksterne objekter. 

Du kan fx spørge os om, hvordan din virksomhed kan komme i betragtning til at teste ny transportteknologi via de forsøgshjemler, der eksisterer på transportområdet.

Nye hardware produkter kan anvende flere af ovenstående teknologier i samspil. Dette kan ofte lede til spørgsmål til produktkategorier og regler. Skriv til os med dit spørgsmål. 

Vi tager imod alle typer henvendelser om regler af relevans for nye forretningsmodeller og teknologier. 

Du kan fx spørge os om, hvordan din opfindelse af et nyt produkt reguleres.

Få svar på dine spørgsmål

Skriv til os, hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for din virksomhed. Vi sørger for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.

Stil et spørgsmål
 

Relateret indhold