Handel via online markedsplatforme

Markedsplatforme kan være et tillæg til din virksomheds eget e-handelssalg. Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du sælger via eller driver en platform.

  • Opdateret 19. december 2019

Markedsplatforme har en stigende rolle på markedet, og du bør derfor som e-handelsvirksomhed gøre dig tanker om fordele og ulemper ved at udbyde dine produkter på en platform.

Nedenfor kan du læse om forskellige regler, der gælder, når du sælger gennem en platform, eller hvis du driver en platform.

Det er markedsbaseret, hvilke vilkår du sælger på via en platform, dvs. at det afhænger af den kontrakt du indgår med platformen. Derfor skal du være opmærksom på, hvilke betingelser du indvilliger i at sælge under.

Markedsplatforme er indrettet på mange forskellige måder. Det er karakteristisk for en platform, at den typisk blot er en formidler af kontakten mellem sælger og køber. Selve aftalen om køb er mellem disse to parter og er principielt set platformen uvedkommende, med mindre andet fremgår af aftalen med den pågældende platform.

Konkurrencebegrænsede aftaler 

Konkurrencebegrænsende aftaler, herunder prisaftaler og markedsdeling mellem konkurrenter er som udgangspunkt forbudte efter konkurrencelovens § 6. Det kan fx være ulovligt at koordinere købs- eller salgspriser eller at koordinere rabatter.

Du kan læse mere mere om reglerne og vejledning i rapporten ”Vejledning om konkurrenceloven” på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.  

Købsaftale mellem sælger og køber

I forhold til købsaftalen mellem sælger og køber, vil det normalt være lovgivningen i det land, som platformen betjener, der vil være gældende.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilke betingelser platformen stiller for din brug af formidlingstjenesten, når du indgår en aftale med platformen. 

Eksempel på opmærksomhedspunkter i kontrakt

Når du gennemgår kontrakten med en platform, skal du bl.a. være opmærksom på følgende: 

  • Om platformen kræver et provenu for salg
  • Hvilke rankingparametre, de anvender for udbydere
  • Hvordan du står stillet, hvis platformen ændrer sine vilkår og betingelser fx i forbindelse med ranking
  • De betingelser, der gælder, hvis du sælger dine produkter andetsteds, fx prisklausuler
  • Om du har mulighed for at få adgang til data om fx dine købere
  • Om data bliver videregivet til 3. part
     

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

E-handelsloven

E-handelslovens §§ 14-16 regulerer internetmellemmænd og platformes ansvar for indhold på deres hjemmesider.

Læs e-handelsloven her

Hvis du driver en online platform, skal du skal være opmærksom på, hvilket ansvar du har som formidler af brugergenereret indhold. 

Dit ansvar for formidling

Hvis du driver en platform med brugergenereret indhold, fx hvor andre kan sælge varer via din platform, skal du ud over de generelle regler for e-handel (herunder persondata, cookies mv.) være opmærksom på e-handelslovens regler om formidleransvar, som fremgår i e-handelslovens §§ 14-16 samt de almindelige ansvarsregler i henhold til straffeloven.

Regler om brugergeneret indhold

Som platform kan du ifølge e-handelsloven som udgangspunkt ikke holdes ansvarlig for det brugergenerede indhold, du videreformidler eller oplagrer. Det vil også sige, at du som udgangspunkt ikke er forpligtet til at overvåge din platforms brugergenerede indhold. Får du kendskab til ulovligt indhold på din platform, skal du dog fjerne det eller deaktivere tilgangen til det.

Konkurrencebegrænsede aftaler 

Konkurrencebegrænsende aftaler, herunder prisaftaler og markedsdeling mellem konkurrenter er som udgangspunkt forbudte efter konkurrencelovens § 6. Det kan fx være ulovligt at koordinere købs- eller salgspriser eller at koordinere rabatter.

Du kan læse mere mere om reglerne og vejledning i rapporten ”Vejledning om konkurrenceloven” på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.  

Nye regler på vej

Derudover er der nye regler på vej i forhold til platformes ansvar for indhold i kraft af direktivet om ophavsretten i det digitale indre marked samt forordningen om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret online-indhold.

Eksempel på håndtering af ulovligt indhold

Hvis du modtager en henvendelse om, at din platform har en video med ulovligt indhold, bør du undersøge det nærmere. Hvis det viser sig at være korrekt, er du forpligtet til at fjerne videoen øjeblikkeligt.

Dit ansvar for brugernes adgang og rangering

Dertil kommer, at der med P2B-forordningen, der træder i kraft i 2020, introduceres regler, der skal skabe større gennemsigtighed for de virksomhedsbrugere, der sælger deres varer og tjenesteydelser på online platforme.

Forordningen fastlægger bl.a., at udbydere af onlineformidlingstjenester i deres handelsvilkår skal oplyse om objektive årsager til beslutninger om at suspendere eller ophæve deres onlineformidlingstjenester til erhvervsbrugere, helt eller delvist.

Oplysning om rangering

Online platforme skal også oplyse om de væsentligste parametre, der ligger til grund for platformens rangering af varer og tjenesteydelser, og om virksomhedsbrugeren har adgang til den data, der genereres, når brugere anvender platformen.

Ved mere end 50 ansatte eller omsætning på over 75 mio. kr.

Derudover skal du, hvis du er en platform med mere end 50 ansatte eller en omsætning på mere end 75 mio. kr., oprette et internt klagesystem, hvor virksomhedsbrugere kan klage over afgørelser truffet af platformen, fx vedrørende suspendering.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

E-handelsloven

E-handelslovens §§ 14-16 regulerer internetmellemmænd og platformes ansvar for indhold på deres hjemmesider.

Læs e-handelsloven her

Få svar på dine spørgsmål

Skriv til os, hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for din virksomhed. Vi sørger for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.

Stil et spørgsmål
 

Relateret indhold