Forlænget produktlevetid

Arbejder din virksomhed at forlænge et produkts levetid, er der en række regler, du bør være bekendt med.

  • Opdateret 30. september 2019

Forretningsmodeller, der søger at genoptage værdien i kasserede produkter gennem reparationer, istandsættelse eller renovering, så skal du være opmærksom på regler for affald, krav til miljøvenligt design affaldsreglerne og moms på videresalg af produkter. 

Direkte genbrug

Når et produkt eller en komponent kan bruges igen til samme formål, som de var udformet til, kaldes det genbrug eller direkte genbrug. I affaldsreguleringen skelner man mellem ”forberedelse med henblik på genbrug” og ”genbrug”.

Direkte genbrug er når produkter sælges eller gives videre uden først at have været indsamlet som affald. Det kan eksempelvis være en brugt sofa, som sælges eller gives bort til en ny ejer uden at være blevet sat til affald, eller tøj der afleveres til en genbrugsbutik. Hvis indehaveren af en genstand vælger at skille sig af med den og smider den ud, vil den blive betragtet som affald.

Forberedelse til genbrug

Produkter der er blevet til affald, vil ofte kunne bringes i anvendelse igen. Kan dette ske ved nogle få handlinger, som f.eks. kontrol af funktionen, rengøring, reparation eller istandsættelse, kaldes det forberedelse med henblik på genbrug.

Reparation kan være, når fejl på et brugt produkt udbedres, eller produktet istandsættes til sin oprindelige tilstand. Eksempler herpå kan være udskiftning af dele, der er gået i stykker på en mobiltelefon, et sæt brugte alufælge, som får udbedret ridser og skrabemærker. Rengøring kan eksempelvis være en flaske, som rengøres og kontrolleres, inden den bringes i anvendelse som emballage igen.

Bemærk at Ecodesign-direktivet, der sætter krav til bl.a. produkters energieffektivitet, når de bringes på markedet i EU, også stiller krav til tilgængelig information om produkters vedligehold, reparation og afmontering. 

Produkter til direkte genbrug må håndteres af alle, mens affald der skal forberedes med henblik på genbrug, skal håndteres af virksomheden selv eller af en indsamler/affaldsbehandler.

Kan du ikke selv forestå klargøringen til genbrug, kan du søge en indsamler eller behandler i affaldsregistret, som kan hjælpe dig. 

Genfremstilling

Genfremstilling dækker over den forretningsmodel, som skaber forbedringer af et produkt, så det er som nyt med ny garanti. Bemærk, at genfremstilling ikke er en affaldsbetegnelse og under affaldsbekendtgørelsen vil gå under genanvendelse, jf. affaldsbekendtgørelsens §3, nr. 26. 

Genfremstilling er en ofte omfattende industriel proces, hvorved et tidligere solgt, slidt eller ikke-funktionelt produkt eller komponent, bruges som input i et nyt produkt og sælges igen i ”ny” eller "bedre end ny" tilstand, med tilhørende ny garanti i forhold til præstationsniveau og kvalitet.

Når man beskæftiger sig med genfremstilling, skal man være opmærksom på barrierer for international handel, da der ikke er en klar definition af genfremstillede produkter. Toldmyndigheder i mange lande betragter således genfremstillede produkter som brugte varer eller som affald, og produkterne kan derfor ikke handles på lige fod med nye produkter.     

Dokumentationen af kvaliteten og mærkning for de genfremstillede produkter kan også være en faktor, man skal have for øje. Eksempelvis må reparation og genfremstilling af træemballage (med det internationalt anerkendte ISPM-15 mærke) kun foretages af en certificeret virksomhed og ved brug af behandlede stykker af træ.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

EU-direktivet om ecodesign

EU-direktivet om ecodesign samt forordning om energimærkning fastsætter rammerne for de vigtigste krav til produkterne

Læs EU-direktivet om ecodesign her

Affaldsbekendtgørelsen

EU-direktivet om ecodesign (Direktiv 2009/125/EF) samt forordning om energimærkning (Forordning 2017/1369) fastsætter rammerne for de vigtigste krav til produkterne.

Læs affaldsbekendtgørelsen her

 

Få svar på dine spørgsmål

Skriv til os, hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for din virksomhed. Vi sørger for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.

Stil et spørgsmål