Fødevarer

Hvis din deleøkonomiske platform formidler salg eller donation af fødevarer, er der en række regler, som du og dine brugere skal være opmærksomme på.  

  • Opdateret 23. oktober 2019

Som ansvarlig for en digital platform, der formidler fødevarer mellem brugere og forbrugere, kan du blive omfattet af fødevarelovgivningen, også selvom du ikke har direkte kontakt med fødevarerne. Dine brugere, som sælger eller donerer fødevarer via din platform, er alle fødevarevirksomheder, og de er derfor omfattet af fødevarelovgivningen. 

En deleøkonomisk platform, der formidler fødevarer, er som udgangspunkt ikke omfattet af fødevarelovgivningen. Brugere af platformen, der sælger eller donerer fødevarer via platformen, er altid fødevarevirksomheder – også selv om de sælger eller donerer fra en privat bolig.  

Hvis du er ansvarlig for en platform via en app eller hjemmeside

Hvis din virksomhed alene stiller en platform til rådighed, som formidler fødevarer, fx via en hjemmeside eller en app, er platformen ikke en fødevarevirksomhed i fødevarelovgivningens forstand. Virksomheden skal derfor ikke være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Hvis din virksomhed ikke blot stiller en platform til rådighed, men aktivt tager del i markedsføringen, og supplerer med information om fødevaren, kan der efter en konkret vurdering være tale om fødevarevirksomhed, som skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Hvis dine brugere sælger eller donerer fødevarer via en app eller hjemmeside

Hvis en bruger sælger eller donerer fødevarer så ofte, at det er over den såkaldte bagatelgrænse for fødevarevirksomhed, skal brugeren være registreret som fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen. 

Salget eller donationen af fødevarer kan dog komme under bagatelgrænsen, enten som hyppig markedsføring af mindre mængder fødevarer eller som lejlighedsvis markedsføring. Læs mere om bagatelgrænsen for fødevarevirksomhed i autorisationsvejledningen.

Hyppig markedsføring af mindre mængder fødevarer er:

  • Hvis en bruger sælger eller donerer fødevarer fx en gang om ugen, men i små mængder som fx 4-5 portioner ad gangen. Her er der tale om fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen, og fødevarevirksomheden skal ikke være registreret hos Fødevarestyrelsen. En portion kan være alt fra en enkelt portion til fx en tre-retters menu eller en kage eller et brød.

Lejlighedsvis markedsføring er:

  • Hvis en bruger sælger eller donerer mad op til ca. 10 gange om året med en varighed af nogle få dage hver gang, dog højst ca. 30 dage. Her er der tale om fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen, og fødevarevirksomheden skal ikke være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Uanset om en bruger skal være registreret hos Fødevarestyrelsen eller ej, er der andre fødevareregler, brugeren som fødevarevirksomhed skal overholde - fx om miljø og affaldsregler - se mere under emnet Cirkulær Økonomi.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Hygiejneforordningen

Fødevarevirksomheder skal overholde en række hygiejneregler, der er fastsat ud fra hensynet til fødevaresikkerheden.

Læs hygiejneforordningen her

Fødevareforordningen

Alle virksomheder, der markedsfører fødevarer, er omfattet af fødevareforordningen. 

Læs fødevareforordningen her

Autorisationsbekendtgørelsen

Fødevarestyrelsen registrerer de fødevarevirksomheder, der efter hygiejneforordningen skal registreres som fødevarevirksomhed. Fødevarestyrelsen registrerer virksomhederne og deres aktiviteter bl.a. for, at styrelsen kan føre kontrol med, at fødevarelovgivningen overholdes.

Læs autorisationsbekendtgørelsen her

Hvis dine brugere sælger eller donerer fødevarer til andre, er der forskellige hygiejneregler, som det er en god idé at gøre brugerne opmærksom på.

Uanset om man er registreret hos Fødevarestyrelsen eller ej, er der regler, der gælder for alle fødevarevirksomheder.

Man må ikke sælge eller donere fødevarer, som kan gøre kunderne syge. 

Hvis fødevarerne tilberedes i brugerens private køkken, skal man være særligt opmærksom, hvis man fx har syge børn eller husdyr i hjemmet. Det kan medføre risiko for forurening af fødevarerne, så kunderne kan blive syge af fødevarerne.

Brugeren skal også sikre sig, at den emballage, de bruger, er egnet til fødevarer.

Man skal også kunne identificere, hvor man har de varer fra, som bruges i madlavningen. Det er vigtigt, så man kan oplyse sine kunder, hvis man har brugt en vare, som senere viser sig at være dårlig.

Hvis man er over bagatelgrænsen for fødevarevirksomhed og registreret hos Fødevarestyrelsen, gælder hele fødevarelovgivningen. 

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside om kravene til hygiejne og indretning af fødevarevirksomhed.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Fødevareforordningen

Alle virksomheder, der markedsfører fødevarer, er omfattet af fødevareforordningen.

Læs fødevareforordningen her

Både den ansvarlige for en digital platform og brugerne, der sælger eller donerer fødevarer via platformen, skal være opmærksomme på, at der kan være regler om fødevareinformationer, de er omfattet af.

Mærkning og oplysninger om allergener

Hvis din platform skal være registreret som fødevarevirksomhed, skal du være særlig opmærksom på mærkningsreglerne. 

Hvis dine brugere sælger eller donerer fødevarer via din platform, og deres aktiviteter er over bagatelgrænsen, er de omfattet af mærkningsreglerne, herunder krav om allergenoplysninger.

Læs mere i guiden om mærkningsreglerne her

Særligt om anprisninger

Regler om anprisning af fødevarer gælder for alle, dvs. både for plaformsudbydere og for brugere, der sælger eller donerer fødevarer via platformen. Der skal være tale om en kommerciel meddelelse. Læs mere i guiden om ernærings- og sundhedsanprisninger.

Hvis man fortæller om fødevarens ernærings- eller sundhedsmæssige egenskaber, må man udelukkende bruge de anprisninger, der er godkendt. Vær opmærksom på, at man ikke må anprise fødevaren med, at den kan forebygge, helbrede eller lindre sygdom.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Fødevareinformationsforordningen

Mærkningskrav til fødevarer. Finder kun anvendelse for fødevarevirksomheder over bagatelgrænsen, dvs. registrerede fødevarevirksomheder. 

Læs fødevareinformationsforordningen her

Anprisningsforordningen

Kommercielle meddelelser om fødevarer, som indeholder ernærings- eller sundhedsanprisninger, er omfattet af anprisningsforordningen. 

Læs anprisningsforordningen her

Få svar på dine spørgsmål

Skriv til os, hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for din virksomhed. Vi sørger for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.

Stil et spørgsmål
 

Relateret indhold