Eksport på det indre marked

Det indre marked består af EU’s medlemsstater, Norge, Island og Lichtenstein, og udgør et tilgængeligt marked for dig som e-handelsvirksomhed, da mange regler er ens i forhold til de danske.

 • Opdateret 30. januar 2020

E-handel på det indre marked er en måde for din virksomhed til at øge dens indtjening. Når du beslutter dig for at eksportere, kan du dog sommetider opleve, at regelsæt ikke er i fuld overensstemmelse med det danske, eller du kan være usikker på, om du overholder alle gældende regler.

E-handelsregler kan gælde på mange forskellige områder, både fysisk og på internettet. Følgende oversigt giver indblik i de vigtigste regler, man som e-handelsvirksomhed skal orientere sig i, hvis man vil drive e-handelsvirksomhed i det indre marked.

EU-lovgivning fortolkes forskelligt i de enkelte medlemslande

Mange e-handelsregler stammer fra EU-lovgivning, der bliver implementeret nationalt. Det betyder også, at de kan blive fortolket forskelligt i de forskellige EU-lande. Nogle direktiver stiller minimumskrav med mulighed for, at landene kan indføre strengere krav, hvis de ønsker, mens andre stiller krav om ens regler.

Forordninger i EU og nationale regler

Desuden findes der forordninger. Forordninger har samme status som dansk lov, men gælder direkte i alle EU-lande, når de bliver vedtaget i EU-regi. Derudover findes der også nationale regler, der ikke baserer sig på EU-regler. 

Nedenfor finder du en oversigt over de vigtigste EU-regler for e-handel, der gælder i Danmark, om de er implementeret igennem en bestemt dansk lovgivning, samt hvad reglerne omhandler. Kursiverede regler bør du være særligt opmærksom på, da der her er tale om minimumsdirektiver, og der kan være forskellige implementeringer af disse regler i de forskellige EU-lande. *-markerede felter indikerer, at forordninger er direkte gældende i Danmark på samme måde som en dansk lov.

Oversigt over vigtigste EU regler, der er gældende i Danmark

Note: *Forordninger er direkte gældende i Danmark på samme måde som en dansk lov.
 EU-regler Dansk lovgivning Hvad regulerer EU-reglen
Forbrugerrettigheds-direktivet Forbrugeraftaleloven Oplysninger til forbrugeren før og efter salget og regler om fortrydelsesret.
Forbrugerkøbsdirektivet Købeloven Mindstekrav til forbrugerrettigheder og minimum reklamationsfrist på 2 år.
Direktivet om urimelige kontraktvilkår Aftaleloven Liste over urimelige aftalevilkår. Ingen fælles regler om, hvornår der er indgået en bindende aftale. 
ATB-direktivet Forbrugerklageloven Krav til oplysning om klagemuligheder.
Forordning om onlinetvistbilæggelse Forbrugerklageloven Krav om link til OTB-platformen.
E-handelsdirektivet E-handelsdirektivet Krav om oplysning af e-mailadresse, cvr. nr. m.v., kvittering for modtagelse og ordrebekræftelse.
Handelspraksisdirektivet Markedsføringsloven

Fælles regler for: 

 • vildledning
 • reklameidentifikation
 • sammenlignende reklame
 • salgsfremmende foranstaltninger
 • oplysningspligt ved garanti
 • købsopfordringer
 • kreditaftaler
E-privacy-direktivet
Uanmodet elektronisk markedsføring
Markedsføringslovens § 10
 
Forbud mod uanmodet elektronisk markedsføring.
E-privacy-direktivet Cookiebekendtgørelsen Oplysningskrav ved brug af cookies.
Persondataforordningen (GDPR) * Krav til behandling af personoplysninger
Geoblokeringforordningen * Forbud mod forskelsbehandling pga. nationalitet, bopæl eller hjemsted.
Forordning om onlineindholdstjenester * Grænseoverskridende portabilitet af indholdstjenester i det indre marked.

Eksempel på reklamationsfrist i Sverige

Forbrugerkøbsdirektivet er implementeret i Danmark i form af købeloven. I Sverige hedder denne konsumentköplagen. Ifølge direktivet skal der som minimum være en reklamationsfrist på to år, hvilket gør sig gældende i købeloven. Ifølge konsumentköplagen er reklamationsfristen tre år. Hvis du sælger varer til svenske forbrugere, skal du være opmærksom på dette, eftersom forbrugeren har krav på de rettigheder, der stiller den bedst, hvilket i denne situation er konsumentköplagen.

For at gøre det nemmere for e-handelsvirksomheder at eksportere til andre EU-lande har Erhvervsstyrelsen fået udarbejdet to guides indeholdende brugbar viden til når du skal i gang med e-handel på de europæiske markeder.

Regler for e-handel i i andre EU-lande og Norge 

Find information om særlige regler vedrørende e-handel i Belgien, Finland, Frankrig, Italien, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Holland og Tyskland. I guiden kan du få svar på, hvordan landenes regler på centrale områder ligner eller adskiller sig fra de danske, og således blive bedre forberedt til at udvide salget ud over grænserne. Læs mere om reglerne her.

E-handelsguide

Find mere information om regelområder, tips til mere information og en tjekliste inden du påbegynder eksport i nedenstående guide.

E-handelscentret kan hjælpe dig med kontaktpunkter i EU-lande

Hvis du har spørgsmål til regler i et bestemt EU-land vedrørende det produkt eller den tjeneste, du sælger, kan det ofte blive besvaret ved at rette henvendelse til landets kontaktpunkter. E-handelscentret vil gerne være dig behjælpelig ved at forestå kontakt til kontaktpunkterne, men du er også velkommen til at rette direkte henvendelse.

Kontakt produktkontaktpunkter i de enkelte EU-lande

For mange varer findes der fælles regler og standarder på tværs af hele EU, men på en del områder er der ikke vedtaget fælles regler. Det betyder, at EU-landene på disse områder har mulighed for at lave deres egne regler, som kun er indført i de enkelte EU-lande.

For at finde ud af hvilke regler dit produkt skal leve op til på de markeder, som du ønsker at eksportere til, kan du gratis kontakte de såkaldte ”produktkontaktpunkter” i de andre EU-lande. Du kan læse mere og finde kontaktoplysninger til de enkelte EU-landes produktkontaktpunkter på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Hjælp til særregler via EU-landendes "kvikskranker"

Når du sælger tjenesteydelser til andre EU-lande, er en del regler de samme på tværs af landene. Men ofte har enkelte lande også særlige regler, og der kan være forskellige krav til fx uddannelse og erhvervserfaring hos medarbejdere for at levere en tjenesteydelse i forskellige lande. Hvis du som virksomhed har behov for at vide, hvilke særlige ting du skal være opmærksom på ved levering af tjenesteydelser til et andet EU-land, kan du kontakte de såkaldte ”kvikskranker” i det pågældende EU-land. Kvikskrankerne hjælper med at afklare nationale regler på tjenesteområdet. Du kan læse mere og finde kontaktoplysninger til de enkelte EU-landes kvikskranker på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Eksempel på en kvikskranke i Østrig

Hvis du som tjenesteyder har spørgsmål om krav til formaliteterne for at levere tjenesteydelser – enten midlertidigt eller er ved at etablere dig – i Østrig, kan du få mere information via den østrigske kvikskranke. På hjemmesiden bliver du dirigeret videre til forskellige undersider for de respektive østrigske regioner, eftersom der også kan være forskelle i, hvilke krav der bliver stillet til tjenesteydere mellem regionerne.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Forordningen om gensidig anerkendelse

Forordningen om gensidig anerkendelse stiller krav om at hvert EU-land etablerer et kontaktpunkt for spørgsmål om regler for varer, der ikke er underlagt harmoniseret lovgivning.

Se forordningen om gensidig anerkendelse på eurolex

Servicedirektivet 

Servicedirektivet stiller krav om, at hvert land skal etablere en kvikskranke, der bl.a. oplyser om procedurer og formaliteter for tjenesteydere.

Se servicedirektivet på eurolex

Handel på nettet har tidligere været præget af opdeling af markeder i geografiske områder ved begrænsning af adgangen til hjemmesider. Med reglerne i den nye geoblokeringforordning er det ikke længere tilladt at begrænse online salg på grundlag af nationalitet, bopæl og hjemsted, hvor man tidligere har opdelt markederne gennem geoblokering og rerouting.
 
Reglerne har til formål at styrke forbrugerrettighederne, når kunder handler online i en anden medlemsstat. Reglerne har imidlertid også betydning for, hvordan du indretter din virksomhed, hvilket du bør være opmærksom på. 

«Shop like a local»-princippet

Som virksomhed er det ikke tilladt at:

 • Afslå en kunde at købe på de samme vilkår, som virksomheden normalt anvender i overensstemmelse med deres generelle betingelser
 • Blokere adgangen til din netbutik for en kunde på baggrund af nationalitet, bopæl mv. eller omdirigere kunden til anden lokal version af din webside uden kundens samtykke

Det betyder dog ikke, at du som virksomhed er forpligtet til at levere dit produkt til et andet land, hvor du ikke i forvejen tilbyder levering. 

Eksempel på «Shop like a local»: En svensk kunde vil købe et køleskab

En svensk kunde ønsker at købe et køleskab på din danske webshop, som kun leverer til adresser i Danmark. Hvis den svenske kunde vil afhente varerne på din virksomheds forretningsadresse eller på en anden leveringsadresse i Danmark, må din virksomhed ikke forhindre den svenske kunde i dette på grund af vedkommendes svenske nationalitet, eller fordi kunden har bopæl eller hjemsted i Sverige. Den svenske kunde kan imidlertid ikke kræve, at din virksomhed leverer varen i Sverige, hvis dette ikke er omfattet af din virksomheds generelle betingelser.

«Shop like a local»-princippet betyder således, at du sidestiller udenlandske kunder med lokale.

Markedsføring og levering

Reglerne i geoblokeringforordningen betyder desuden, at du som virksomhed i højere grad bør være bevidst om, hvor du målretter din virksomheds markedsføring imod, og hvor du tilbyder levering.

Det kan være vanskeligt at afgøre med sikkerhed, om du har målrettet din virksomheds markedsføring mod et bestemt EU-land.

Typisk lægges der vægt på:

 • Den internationale beskaffenhed af den pågældende virksomhed
 • Sprog eller valuta
 • Oplysning om tlf. nr. med international landekode
 • Anvendelse af et andet topdomænenavn end det, der anvendes i den erhvervsdrivendes land
 • Omtale af et internationalt klientel sammensat af kunder med bopæl i forskellige lande

Hvis det vurderes, at du har målrettet din virksomhed mod et bestemt EU-land, gælder de sædvanlige lovvalgsregler, hvor forbrugeren i det pågældende land kan påberåbe sig rettigheder, som fx forbrugerrettigheder, forbeholdt landet, hvis det er mere attraktivt for forbrugeren.

Undtagelser

Reglerne om geoblokering finder ikke anvendelse på rent indenlandske situationer, hvor alt i transaktionen foregår i ét EU-land. Derudover finder de ikke anvendelse på visse tjenesteydelser, fx tjenesteydelser på transportområdet, finansielle tjenesteydelser eller ophavsretligt beskyttede elektronisk leverede tjenesteydelser såsom spil.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Geoblokeringforordningen

Geoblokeringforordningen forbyder forskelsbehandling på baggrund af nationalitet, bopæl eller hjemsted.

Se geoblokeringforordningen på eurolex

Få svar på dine spørgsmål

Skriv til os, hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for din virksomhed. Vi sørger for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.

Stil et spørgsmål