Delihood: Deling af mad nabo-til-nabo

En henvendelse til Nye Forretningsmodeller førte til nye retningslinjer for salg af måltider mellem private.

  • Opdateret 29. november 2019

De nye retningslinjer er blevet til, fordi den deleøkonomiske virksomhed Delihood, der faciliterer salg af mad mellem naboer, var i tvivl om lovgivningen på fødevareområdet og hvor hyppigt man må dele overskudsmad.

Derfor henvendte Delihood sig til Én indgang for nye forretningsmodeller, som drives af Erhvervsstyrelsen. Det førte til et samarbejde med Fødevarestyrelsen og et ”nabotjek” af hvordan reglerne for deling af mad ser ud hos omkringliggende lande.

Nabotjekket gav anledning til at ændre reglerne. Før var det uklart, om man som privatperson måtte dele sin overskudsmad. Nu er der klare regler - og man må dele 5 portioner om ugen. Holder man sig til dette, er man under det, der kaldes bagatelgrænsen, og skal som privatperson ikke registrere sig som fødevarevirksomhed.

”I stedet for at vi selv skulle kontakte en masse
myndigheder, har Én indgang i Erhvervsstyrelsen været en stor hjælp ift. at koordinere på tværs af myndigheder. Vi fik mulighed for at realisere vores ide, og det er vi glade for.”

 

Søren Riis, Stifter af Delihood og GoMore

Delihood case

Nabotjek af fødevarereglerne for delemad i andre EU-lande

Fødevarestyrelsen og Erhvervsstyrelsen har gennemført et nabotjek af fødevarereglerne for delemad i andre EU-lande. Erhvervsstyrelsens Én indgang for nye forretningsmodeller modtog en henvendelse fra Delihood som førte til præciseringen af og ændringen af reglerne på området.

Det er et godt eksempel på, hvordan man som virksomhed kan få hjælp med de spørgsmål og barrierer, man oplever, for at kunne få sin forretningsmodel eller virksomhed ud over rampen.

Nabotjekket blev gennemført for at indsamle viden om, hvad lande, vi ofte sammenligner os med, gør for at understøtte deleøkonomiske aktiviteter, og tjente dermed som inspiration til ændringerne i de danske regler.

 

Andre cases