Betaling for køb og salg via din platform

Hvis din deleøkonomiske virksomhed formidler betaling mellem dine brugere, er der en række regler du bør være bekendt med.

  • Opdateret 2. oktober 2019

Hvilke regler din platform skal følge afhænger af måden, som betalingen sker på. En deleøkonomisk hjemmeside eller app kan håndtere betaling mellem sine brugere på flere forskellige måder.

Hvis din platform formidler køb eller salg mellem to parter er der forskel på dine forpligtelser afhængig af, om betalingen sker direkte mellem køber og sælger eller via platformen. 

Hvis køber og sælger håndterer betalingen udenom platformen, så er platformen ikke ansvarlig for betalingsformidlingen og er derfor ikke underlagt et tilladelseskrav hos Finanstilsynet. 

Denne form for platforme skal til trods for, at den ikke er en del af betalingsflowet, stadig overholde almindelige danske regler om eksempelvis persondata og markedsføring.

Eksempel på direkte betaling ml. køber og sælger

Eksempelvis kan køber og sælger selv håndtere betalingen af en vare eller ydelse direkte mellem dem kontant eller over mobilbetaling. Herved er din platform ikke ansvarlig for transaktionen, og dermed ikke en del af betalingsflowet. Du er i denne situation ikke forpligtet til at anskaffe et tilladelseskrav hos Finanstilsynet.

Din platform kan også formidle kontakt mellem to parter, som indgår en aftale om køb af varer eller tjenesteydelser, og hvor betalingen sker via platformen, men udføres af en virksomhed, der allerede har tilladelse til at formidle betalinger.

Det er vigtigt, at den virksomhed, der udfører betalingen er godkendt til at formidle betalinger hos Finanstilsynet. Hvis betalingen udføres af en virksomhed, der allerede har tilladelse til at formidle betalinger hos Finanstilsynet, gælder der de samme regler som oven for. Hvis dette er tilfældet ses din platform ikke som en direkte del af betalingsflowet og er derfor ikke underlagt et tilladelseskrav hos Finanstilsynet. 

Disse platforme skal dog stadig overholde almindelige danske regler om eksempelvis persondata og markedsføring.

Hvis din platform formidler kontakt mellem to parter, som indgår en aftale om køb af varer eller tjenesteydelser, og betalingen sker via din platform, er der særlige regler du bør være opmærksom på.

Denne type platform, som formidler betalinger brugerne imellem, skal som udgangspunkt have en tilladelse til at udbyde betalingstjenester hos Finanstilsynet.

Vigtigt for sondringen er, hvorvidt virksomheden bag platformen kommer i besiddelsen af brugerens penge – uanset at dette blot sker ganske kort for at gennemføre en transaktion på vegne af kunden.

Baggrunden er, at så snart virksomheden håndterer ”andre folks penge”, stilles der krav om en række foranstaltninger og særlig organisering af virksomheden for at sikre en sund og forsvarlig drift. Dermed er disse virksomheder underlagt en række regler om bl.a. forbrugerbeskyttelse, it-sikkerhed og forebyggelse af hvidvask, hvilket Finanstilsynet fører tilsyn med, at de overholder.

Hvis din virksomhed har fået samtykke fra den ene af de parter, der handler på din platform, og du modtager pengene på vegne af dem, så kan din platform være undtaget fra tilladelseskravet.

Et eksempel på dette kan være en platform, der står for udlejning af sommerhuse og i den forbindelse modtager betaling fra lejer. Hvis platformen har fuldmagt til at indgå aftalen om udlejning med lejer og derefter modtager betalingen på vegne af udlejer. Platformen indgår derfor en bindende aftale på vegne af udlejer. 

Kontakt gerne Finanstilsynet

Du er velkommen til at kontakte Finanstilsynet, hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende tilladelseskravene for betalingstjenester, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt netop din virksomhed er omfattet af tilladelseskravet.

E-mail til Finanstilsynet: fintech@ftnet.dk

Få svar på dine spørgsmål

Skriv til os, hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for din virksomhed. Vi sørger for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.

Stil et spørgsmål
 

Relateret indhold