Afklarings- og testforløb for bio-solutions og tekstiler

Arbejder du med nye bæredygtige teknologier eller nye forretningsmodeller inden for bio-solutions eller tekstiler, og udfordrer reglerne dig? Her har du mulighed for at få vejledning fra offentlige myndigheder samtidig med, at du udvikler din løsning.

  • Opdateret 15. april 2021

Nye løsninger, som kan understøtte den grønne omstilling, må ikke bremses af tvivl om reglerne. Derfor har du nu mulighed for at indgå i et afklaringsforløb, hvor de relevante myndigheder vil stå til rådighed med løbende vejledning, samtidig med at du udvikler eller tester din teknologi eller løsning. Vejledningen kan bestå i at gøre det klart, om og hvordan din løsning kan udvikles, så den er mulig at realisere under de eksisterende regler. Vi kan give dig afklaring og vejlede dig omkring alle regler og lovbestemmelser, der gælder i både Danmark og EU. 

Her kan du læse mere om, hvad du kan få ud af at deltage, og hvordan du søger om optagelse. Du forpligter dig kun med den tid, du selv vælger at lægge i det, og forløbet planlægges ud fra dine behov.

Test- og afklaringsforløbene kan søges af iværksættere, virksomheder og andre aktører, som arbejder med nye løsninger inden for enten bio-solutions eller tekstiler. 

Bio-solutions 

For at blive optaget i et forløb for bio-solutions skal dit projekt bidrage til den grønne omstilling fx ved anvendelse eller udvikling af nye materialer, produkter eller løsninger, som kan erstatte traditionelle, herunder fossile produktionsmetoder og produkter. Det kan fx være nye løsninger til brug af sidestrømme fra fødevareproduktion og udvikling af nye enzymer, bakterier og alternative proteiner.

Tekstiler 

For at blive optaget i et forløb for tekstiler skal projektet bidrage til at øge genbrug, reparation eller genanvendelse af tekstiler og dermed sænke klimabelastningen, der stammer direkte eller indirekte fra design, produktion, forarbejdning, distribution, forbrug og bortskaffelse af tekstiler.

Projektet kan også omhandle udviklingen af nye bæredygtige materiale- eller produkttyper.

Det er også muligt for flere virksomheder, eller andre relevante aktører, at ansøge som en gruppe, hvis I er flere, der står over for den samme udfordring med reglerne.

Hvis du er i tvivl, om du kan søge om optagelse, er du velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsen på e-mail: nyeforretningsmodeller@erst.dk

Formålet med at deltage i et afklarings- eller testforløb er, at det bliver tydeligt for dig, hvad reglerne helt konkret betyder for din nye teknologi eller forretningsmodel. De relevante myndigheder vil stå til rådighed med løbende og koordineret vejledning, når du har spørgsmål til gældende regler eller støder på barrierer i form af regler. 

Handlingsplanen for dit konkrete forløb vil afhænge af den udfordring din virksomhed står over for, og af hvor langt din virksomhed er med udviklingen af den nye løsning. Det konkrete forløb vil planlægges i samspil mellem dig og de relevante myndigheder.
 

Som forudsætning for at få adgang til et afklarings- eller testforløb, skal dit projekt opfylde tre kriterier. Sekretariatet i Erhvervsstyrelsen foretager vurderingen af din ansøgning på baggrund af dem.

De tre kriterier

1. Reglerne på området er en udfordring for at gennemføre projektet

Én eller flere konkrete barrierer, i form af regler på området, står i vejen for at realisere projektet i en testperiode eller i det hele taget. Det kan være alle lovbestemmelser og regler, som gælder i både Danmark og EU. En barriere kan fx være, hvis det er svært at vurdere, hvilke regler der gælder, eller at se hvordan din løsning kan testes, udvikles eller lanceres inden for reglerne.

2. Projektet er innovativt og fremmer den grønne omstilling

Projektets løsning skal omfatte ny teknologi, en ny kombination af kendte teknologier eller en ny forretnings- eller implementeringsmodel, der adskiller sig fra eksisterende løsninger. Det skal desuden kunne sandsynliggøres, at projektets løsning vil være et omkostningseffektivt bidrag til den grønne omstilling og til opfyldelsen af Danmarks målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030. 

3. Projektet er modent til at indgå i et forløb

Projektet er tilstrækkeligt udviklet til at indgå i et afklarings- eller testforløb. Ansøger har adgang til nødvendige kompetencer og ressourcer for at gennemføre forløbet, ligesom ansøger har gjort sig overvejelser om forløbets formål, forventede resultat, og tidshorisont. Projekter som har karakter af forskning vil som udgangspunkt ikke have den nødvendige modenhed til at indgå i et afklarings- eller testforløb. 

I forbindelse med ansøgningen skal du kort beskrive:

  • Teknologien eller forretningsmodellen, som din virksomhed arbejder med.
  • De regelbarrierer, som din virksomhed møder i arbejdet med teknologien eller forretningsmodellen.
  • Teknologiens eller forretningsmodellens bidrag til innovation og den grønne omstilling.

Få svar på dine spørgsmål

Skriv til os, hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for din virksomhed. Vi sørger for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.

Stil et spørgsmål